Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Magie v prehistorii

27. 4. 2013

*Do učebny vejde profesor Gallagher, postaví se za katedru a čeká, až se třída uklidní, přitom vyloví z nitra svého hábitu svazek pergamenů, které rozloží před sebou.*

Vítám vás na třetí hodině Dějin čar a kouzel. V předchozích hodinách jsme si něco pověděli o dějinách coby předmětu zkoumání, jak se v nich orientovat a čím si při jejich studiu vypomáhat... Dneska se podíváme na dějiny samotné.

*zamyšleně se zahledí do papírů rozložených před sebou a po chvilce spustí.*

Začneme, jak jinak, od počátku, což znamená, že začneme takzvanou prehistorií. Co to slovo znamená? Před historií. Jelikož za dějiny považujeme až dobu od založení prvních lidských civilizací, tedy dobu, kdy se začalo používat písmo, je nazývána doba před jeho vynalezením a rozšířením jako předhistorická.

Tam, kde můžeme zkoumat písemné památky, tedy prameny, jde o historii. Tam, kde jsou k dispozici pouze památky hmotné kultury, tam zkoumáme prehistorii. Někdy také označovaný jako pravěk.

Ale abychom se podívali na úplně první historikům známou civilizaci... Musíme se podívat hodně hluboko do prehistorie. Do samotného srdce pravěku.

*Při těch slovech poukáže na jeden z plakátů, jenž zdobí stěny učebny. Studenti poslušně natočí své vědomostí chtivé hlavy doleva a nemálo z nich překvapením vykulí oči.*Terra Draconis. Země draků. Dávno před tím, než světlo světa spatřil první člověk, vládli Zemi draci. Mudlové se učí o jejich, dalo by se říci, ekvivalentu, tedy dinosaurech. Ať už mluvíme však o nich nebo o těch, musíme si upřesnit několik drobností. 

Možná vás zarazí, že zde mluvíme o dračí civilizaci v pravěku. Určitě si teď myslíte, že jde o neslučitelné pojmy. Jak je možné mluvit o civilizaci v pravěku, když jsem ještě před chvílí tvrdil, že počátky dějin počítáme právě od prvních civilizací? Hlavní zádrhel této polízanice spočívá v tom, že o tehdejších dracích moc nevíme. Víme, že byli svobodní, fyzicky i duševně dokonalí, ovládali magii a zachovávali rovnováhu světa, nicméně se však po nich nedochovala žádná architektura ani docela drobný kousek pergamenu. U pergamenů se ani nelze moc co divit... konec konců Terra Draconis zanikla před mnoha desítkami miliony let. Nicméně... žádné památky rovná se žádná historie.

Celou planetu postihla obrovská katastrofa, srážka s vesmírným tělesem společně i s masivní sopečnou aktivitou. Po Terra Draconis se slehla zem, a to doslova. Nastala éra savců.

Od té doby jen málo draků dospělo do plného věku, aby se mohli podělit o svou moudrost. 

Nemyslete si však, že najednou přeskočíme k lidem a hurá do nám blízké historie. Dlouho po již zmíněné katastrofě nastal plošný útlum, kdy se příroda musela s následky vyrovnat. Krom toho, jak můžeme vidět i dnes, draci zcela nevyhynuli, byť došlo k velkým ztrátám. Přežili a adaptovali se novým podmínkám.

*Rozhlédne se po studentech a zkoumá, jak na ně zapůsobila zmínka o dračí cívilizaci.*

Ale přeci jen teď ustoupíme od prehistorie k historii. Opravdu pomalu, od objevení prvních lidí to trvalo asi tři miliony let. 

A s lidmi přišla první lidská magie. Zvláštní magie. Povšimněte si, že lidé jsou jediní tvorové na světě, kteří využívají ke kouzlení pomůcky jako jsou hůlky. Byť, pravda, o toto právo dlouhou dobu usilovali i skřeti. To je však jiná kapitola. Povšimněte si, že na rozdíl od ostatních tvorů, kdy jeden druh je zkrátka magický a výjimky se mezi ním vyskytují jen velmi, velmi zřídka, mezi lidmi mluvíme o kouzlící menšině.

Ale poměrně dlouhou dobu neměli hůlky ani lidé. Již dříve však lidé experimentovali s něčím, co by jim pomohlo usměrnit jejich čaromoc a tím navýšit jejich kouzelnické schopnosti. Tomuto účelu sloužily různé předměty či talismany. Původně snad mohly sloužit jako pomoc při koncentrace vlastní vůle na usměrnění čaromoci, ovšem později zjistili, že namočí-li svoji čarovnou pomůcku do jistých lektvarů, tak se jejich pomoc při usměrnění čaromoci výrazně zlepší.

Namáčení do lektvarů však mělo svou nevýhodu: účinky časem vyprchaly a bylo nutné namáčení opakovat. Výsledkem snah, jak schopnosti hůlek zachovat, byla jádra hůlek z magických substancí, čímž se v podstatě dostáváme k hůlkám, jaké používáme dnes. V průběhu času se některá jádra přestala používat či se naopak začala používat jiná. Stejně jako každý výrobce používá jiný výběr těchto substancí. Ale to jsem již trochu předběhl.

Lidé tehdy nechápali rozdíl mezi magií, fyzikou nebo pouhou pověrou. Všechno se mísilo a vznikala šamanistická kultura typická svými rituály.

A tu máme téma úkolu. Jaké? Prostředky šamanismu, totemismu a ranné přírodní magie. To znamená, co všechno pravěcí kouzelníci svedli a jak to prováděli. Jaké byli jejich pomůcky a podobně. Určitě k tomu najdete pár knih v knihovně.

Ačkoliv nešlo čistě o kouzelnickou kastu a tedy nemůžeme mluvit o nějaké kouzelnické civilizaci, byli důležitou součástí pravěké kultury, které udávali jakýsi rytmus, jenž vycházel ze změti tradic, vědění a umění. Hlavní představitelé šamanistické kultury nazýváme šamany. Co je však důležitější, pro jejich postavení v kmeni nebyla nutná znalost ni talent magie, tudíž ačkoliv často neměli žádné magické schopnosti, byli hybateli tehdejšího dění a zastávali významný post v kmeni, který sice nebyl udáván majetkem či nějakými výhodami, ale znatelnou a silnou úctou a respektem. V žádném případě si je tedy nepleťte s jakýmsi předobrazem nadřízených činitelů. Naopak je však nepodceňte. Nemyslete si, z jejich odkazu čerpáme dosud, za příklad si můžeme vzít zvěromágy, ale stejně tak znalosti lektvarů či takové bylinkářství.

Šamani se zkrátka stali důležitou složkou pravěké kultury a pomáhali vytvářet první lidská pranáboženství jako jsou například víra v moc živlů, víra v existenci duše, víra v totemová zvířata a víra v duchy. Také stáli u zrodu výtvarného umění a nemalou měrou přispěli i rozvoji hudby.

Nicméně člověk a s ním i společnost se stále vyvíjí, a tak je přirozené, že se mění, snaží se zdokonalovat. V pravěku mluvíme o citelné změně lovců v zemědělce, kdy se člověk jako takový usadil poblíž nějaké řeky, zabral si půdu a poprvé zasel. Už nebylo třeba šamanů věštících zdárný lov. Společnost se civilizovala, život se zjednodušoval, členové osad se specializovali. Každý mohl dělat to, co mu šlo nejlíp a to potom měnit za to co potřeboval. Objevili se první zemědělci, zedníci, horníci, kováři, hrnčíři... a taky samozřejmě kouzelníci.

Šamanismus se tedy ubral do věčných lovišť a zanechal nám po sobě jen odkazy a jisté základy již zmíněných kouzelných oborů. Ne příliš efektivní totemy a složité postupy nahradila zjednodušená a mocnější kouzla. Došlo tedy k nutnému vystřídání magických proudů a na místo šamanismu byl starověkými kulturami dosazen mysticismus.

*Odmlčí se, zatímco si skládá své pergameny do úhledné hromádky.*

A tady leží druhé téma úkolu. Když jsme se dobrali až ke konci šamanismu... Jakýpak odkaz nám šamanismu a totemismu nechal. Kde všude vidíte pozůstatky pravěkého šamanismu v moderní magii, a ujišťuji Vás že je jich opravdu hodně, a jaká podle Vás byla jejich cesta v průběhu dějin. Jak se vyvíjeli a měnili?

*Hromádka pergamenů zmizí v záhybech hábitu.*

To by bylo pro dnešek vše. Zadání úkolu bylo řečeno a tak se těším na vaše vypracování. Témata máte dvě, tak jedno z nich si vyberte a vypracujte. Vypracujete-li obě, známka bude odpovídat tomu lepšímu z nich.

Uvidíme se na příští hodině, jejímž tématem tentokrát bude již konečně historie. Podíváme se na zrod prvních lidských civilizací.

*Počká až všichni studenti odejdou a sám odejde z třídy jako poslední.*